Brak odpowiedzialności za treści.

Wszystkie dane i informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały starannie zebrane i sprawdzone przez Euro Trade & Consulting Center (ET&CC) lub osoby trzecie. Jednakże za zapewnienie zgodności, kompletności i aktualności nie mogą brać odpowiedzialności ani Euro Trade & Consulting Center (ET&CC) ani osoby trzecie.  Odnosi się to także do stron internetowych innych dostawców usług teleserwisowych, które są dostępne poprzez hiperłącze a za ich treści ET&CC nie ponosi odpowiedzialności. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub przekierowania tego materiału na inne strony.

Treść i projektowanie stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie stron lub ich treści wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji ze strony Euro Trade & Consulting Center (ET&CC), o ile powielanie nie jest prawnie dozwolone. 

Prawa autorskie Wszystkie teksty, zdjęcia, animacje graficzne, nagrania wideo, muzyka, dźwięki i inne materiały na tych stronach są chronione prawem autorskim. Euro Trade & Consulting Center (ET&CC) jest właścicielem praw autorskich do wyboru, koordynacji oraz prezentacji materiału na tych stronach. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub przekierowania tego materiału na inne strony w celach komercyjnych.

Odpowiedzialność za stronę internetową
Za tą stronę internetową odpowiedzialny jest Euro Trade & Consulting Center (ET&CC).

Skontaktuj się w razie stwierdzenia naruszenia!

W przypadku, gdy treść lub wygląd tych witryn narusza obce prawa osób trzecich lub regulacje prawne, wówczas prosimy o stosowną wiadomość bez noty obciążeniowej. Gwarantujemy niezwłoczne usunięcie słusznie zakwestionowanych fragmentów, bez potrzeby zaangażowania pomocy prawnej z Państwa strony. Jednakże wszelkie koszty naliczone bez wcześniejszego podjęcia z nami kontaktu zostaną przez nas w całości oddalone i w razie potrzeby zostanie wniesione powództwo wzajemne z tytułu naruszenia wymienionych ustaleń.